შემოგვიერთდი

დასავლეთ საქართველოს მეფუტკრეთა ალიანსი


დასავლეთ საქართველოს მეფუტკრეთა ალიანსი დაფუძნდა 2018 წლის მარტში, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მხარდაჭერით. ასოციაცია აერთიანებს იმერეთის, გურიის, აჭარისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის 1600-მდე მეფუტკრე ფერმერს.

ასოციაციის ძირითადი მიზანია საქართველოში ფუტკრის პროდუქტების წარმოების გაზრდა და საქართველოში წარმოებული ფუტკრის პროდუქტების  ექსპორტზე გატანის ხელშეწყობა.

 

ასოციაციის მიზნები:

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

დარგში არსებული პრობლემების სისტემატური კვლევა და მათი გადაწყვეტის გზების ძიება;


ადგილობრივი და უცხოური ბაზრების შედარებითი ანალიზი და უცხოური ბაზრების მოძიება;


პირველადი წარმოების განვითარებისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიების მოძიება;


საკონსულტაციო, საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების საჭიროების განსაზღვრა და სწავლების ორგანიზება.

 

 

 

 


 

 

თავმჯდომარე: ედუარს მელია

ელ.ფოსტა: edika.melia@mail.ru

ტელ: +995 577 665 865