შემოგვიერთდი

 


მიიღე
ცოდნა და კონსულტაცია ჩვენი ექსპერტებისგან

 

 

საქართველოს პროფესიონალ მეფუტკრეთა ასოციაცია

 

· ფუტკრის ოჯახების მოვლა-მოშენება და სეზონური სამუშაოები საფუტკრეში;

· მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება (სხვადასხვა სახის თაფლი, ფუტკრის შხამი, ფუტკრის რძე, ყვავილის მტვერი,განაყოფიერებული და გაუნაყოფიერებელი დედების წარმოება, ამანათნაყრები და ა.შ);

· ფუტკრის ოჯახების სწრაფი გამრავლების მეთოდები;

· მეფუტკრეობის ინვენტარი, საფუტკრისთვის სკების და ჩარჩოების ნორმები;

· ფასიანი ტრენინგები;

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თეიმურაზ ღოღობერიძე
ტელ: +995 599 19 75 88

ელ.ფოსტა: temurigogob@gmail.com

გლობალური სამეწარმეო ქსელი / აჭარის მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაცია

 

· როგორ უნდა შეიქმნას ბრენდირებული ფუტკრის პროდუქტები;

· როგორ ხდება ბრენდირებულ პროდუქტზე ეტიკეტისა და შტრიხკოდის დართვა;

· როგორ მოახდინოს მეფუტკრემ პროდუქტის მარკეტინგი; 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ირინა კაპანაძე
ტელ: +995 599 36 51 48

ელ.ფოსტა: irinekapanadze@yahoo.com

 

მანანა ბოლქვაძე
ტელ: +995 591 96 08 88

ელ.ფოსტა: Mananabolqvadze1986@gmail.com

 

ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაცია

 

· ჯარას მეფუტკრეობის შესწავლა და განვითარება საქართველოს სხვადასხვა
   რეგიონში

· კონსულტაცია ბიო მეურნეობის შექმნაზე;

· ჯარას თაფლის, როგორც ბიო პროდუქტის წარმოების შესწავლა;

·  ჯარას საფუტკრის ფუტკრის დაავადებებზე დამუშავება ბუნებრივი მეთოდებით;

 

ასოციაციის წევრები უზრუნველყოფენ ადგილზე მისვლას შესაბამისი აღჭურვილობითა და ბიო პრეპარატებით საქართველოს მასშტაბით, ეს მომსახურება ფასიანია.

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თავმჯდომარე: ასლან შაქარაძე
ტელ: +995 557 94 10 10

ელ.ფოსტა: jara.beekeepers@gmail.com;

ვებ-გვერდი: www.jarabeekeepers.org

დასავლეთ საქართველოს მეფუტკრეთა ალიანსი

 

 

· ფუტკრის შხამის წარმოების ტრენინგები;

· თანამედროვე აპარატურით ფუტკრის შხამის ამოღების  მომსახურეობის უზრუნველყოფა;

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თავმჯდომარე: ედუარს მელია
ტელ: +995 577 66 58 65

ელ.ფოსტა: edika.melia@mail.ru

შპს ,,იმპერვეტი’’

 

· მეფუტკრეობის ინვენტარის და სხვადასხვა დანადგარების  ტექნიკური მახასიათებლების გაცნობა;

· თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმირება;

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
დირექტორი: მიხეილ თეთრუაშვილი
ტელ: +995 577 10 24 40 / 579 58 86 53

ელ.ფოსტა: impervet@yahoo.com

 

შპს ,,დესპანი’’

 

· დედების გამოყვანა;

· ფუტკრის რძის მიღება/შენახვა;

· აპითერაპია.


 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ხელმძრვანელი: ვლადიმერ ვარდოსანიძე
ტელ: +995 555 69 83 39

ელ.ფოსტა: v.vardosanidze@yahoo.com