შემოგვიერთდი

აჭარის მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაცია

აჭარის მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაცია, აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებული ასოციაციაა. იგი  2016 წელს დაარსდა და ამჟამად აჭარის რეგიონის 120-ზე მეფუტკრეს აერთიანებს.

ასოციაციის მიზნები:

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

-

 

 

-

 

 

-


 

 

-

 

-


 

-

 

-

 

-

 

 


მეფუტკრეთა ინტერესების წარმოჩენა და დაცვა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე;
თაფლის სექტორში მიმდინარე პროცესების ანალიზი;


ასოციაციის წევრებისთვის და დაინტერესებული მეწარმეებისთვის შესაბამისი კონსულტაციების გაწევა და ბიზნესის ხელშეწყობა;


ასოციაციის წევრების კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრენინგების ორგანიზება;
ასოციაციის წევრებისათვის თაფლის სექტორში მიმდინარე კანონმდებლობის და კანონმდებლობაში მიმდინარე ცვლილებების გაცნობა;


კავშირების დამყარება საერთაშორისო ასოციაციებს შორის;


აჭარის (ბათუმის) ყოველწლიური თაფლის ფესტივალის ორგანიზება, მარკეტინგული აქტივობების დაგეგმვა და ცნობადობის ამაღლება;


ადგილობრივი მეფუტკრეების ასოციაციებში მოზიდვა და შესაბამისი სერვისების  შეთავაზება;


ასოციაციის ცნობადობის და ნდობის გაზრდა;


სექტორში არსებულ პოტენციურ კლიენტებთან კავშირების დამყარება;
ქართულ თაფლზე მოთხოვნის გაზრდა, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო  დონეზე;

 

 

 

 


 

 

 

 

თავმჯდომარე: მანანა ბოლქვაძე

ელ.ფოსტა: abba.info.abba@gmail.com; Mananabolqvadze1986@gmail.com'

ტელ:  591 96 08 88

მისამართი: ქ. ბათუმი, ა. მელაშილის ქ. #26